Kamis, 10 Maret 2011

Royal Hair Ornamental


Talent : Audy Natasha G!L 2010
MUA : Billy Arya 
Stylist : Gita Moran, Shanifer Ariela R
Photographer : Arman Yonathan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar